ITO ANG ANOTHER KATANGAHAN NI SORIANO - ANG TEMPLO NG DIOS - PARA PATAMAAN NIYA ANG MGA SIMBAHANG KATOLIKO TANUNGIN NINYO SI SORIANO KUNG ANG TEMPLO NG JERUSALEM NA ANG PRESENCIA NG DIOS AY GAWA NG DIOS O GAWA NG KAMAY NG TAO HE HEH E KUNG BABASAHIN NINYO ANG CHAPTER 17 OF THE BOOK OF ACTS...KAYA MADALING NAKAPAGTAYO SI PABLO NG MGA SIMBAHAN SA GRECIA ..

This website is not affiliated with or authorized by Bohemia Interactive a.s.

Bohemia Interactive ARMA and all associated logos and designs are trademarks or registered trademarks of Bohemia Interactive a.s.

Tabbed Chat feature allows flexible combination of multiple chats into a single window to maximize efficiency and screen real estate.

To set up, just open a chat window, click on the “Tabbed Chat” button to attach/detach a chat window or click on the “Settings” button for more chat settings – check the option “Open new chat sessions in tabbed window”.

In Portugal and Brazil, it is broadcast as O Caminho Antigo which is a direct translation for The Old Path.

In Latin America, it is broadcast as El Camino Antiguo which is also a direct translation of the English name.Selected episodes of the program can also be viewed on the Internet through the Members Church of God International websites and on You Tube.SI ZEUS , MERCURY , VENUS AT KUNG SINO SINO PA - LAHAT ITO MAY MGA REBULTO ,,, ANG TAWAG DITO SA NGAYON AY GREEK MYTHOLOGY .."), a = o + r; try { var i = t.content Document